Aktsiya (1987)

Aktsiya (1987)
"Aktsiya" Poster

Action and war film Aktsiya by director Vladimir Shamshurin.

Get it from Amazon or eBay.

Starring in Aktsiya from 1987 is Boris Galkin and Oleg Strizhenov, among others.

Details

  • Title: Aktsiya
  • Year: 1987
  • Duration: 91 minutes (1h 31m)

Aktsiya Crew

The main crew of Aktsiya consists of:


Aktsiya Cast

The main cast of Aktsiya consists of Boris Galkin as Jegor Syomin and Oleg Strizhenov as Karayev.

List of All Cast in Aktsiya

The entire cast of Aktsiya is listed below, in alphabetical order.

PersonRole
Boris GalkinJegor Syomin
Oleg StrizhenovKarayev
Sergei Desnitsky

Aktsiya can be purchased from Amazon or eBay.