Kimurake no hitobito (1988)

Kimurake no hitobito (1988)
"Kimurake no hitobito" Poster

Comedy film Kimurake no hitobito with writer Nobuyuki Isshiki.

Get it from Amazon or eBay.

Starring in Kimurake no hitobito from 1988 is Mitsunori Isaki, Takeshi Kaga and Kaori Momoi, among others.

Details

  • Title: Kimurake no hitobito
  • Year: 1988
  • Duration: 113 minutes (1h 53m)

Kimurake no hitobito Crew

The main crew of Kimurake no hitobito consists of:


Kimurake no hitobito Cast

The main cast of Kimurake no hitobito consists of Mitsunori Isaki, Takeshi Kaga and Kaori Momoi.

List of All Cast in Kimurake no hitobito

The entire cast of Kimurake no hitobito is listed below, in alphabetical order.

PersonRole
Akiko Kazami
Akira Emoto
Hiroyuki Konishi
Imari Tsuji
Kaori Momoi
Kōen Okumura
Michio Kida
Midori Kiuchi
Mitsunori Isaki
Shin Nakano
Takeshi Kaga
Yukijiro Hotaru

Kimurake no hitobito can be purchased from Amazon or eBay.