Zimnyaya vishnya 2 (1990)

Zimnyaya vishnya 2 (1990)
"Zimnyaya vishnya 2" Poster

Romance film Zimnyaya vishnya 2 by director Igor Maslennikov with cinematographer Vladimir Brylyakov and composer Vladimir Dashkevich.

Get it from Amazon or eBay.

Details

  • Title: Zimnyaya vishnya 2
  • Year: 1990
  • Duration: 96 minutes (1h 36m)

Zimnyaya vishnya 2 Crew

The main crew of Zimnyaya vishnya 2 consists of:


Zimnyaya vishnya 2 Cast

The main cast of Zimnyaya vishnya 2 consists of .

List of All Cast in Zimnyaya vishnya 2

The entire cast of Zimnyaya vishnya 2 is listed below, in alphabetical order.

PersonRole
Viktor Avilov
Vladimir Dolinskiy

Zimnyaya vishnya 2 can be purchased from Amazon or eBay.