A Cruel Romance (1984)

A Cruel Romance (1984)
"A Cruel Romance" Poster

Romantic drama film A Cruel Romance by director Eldar Ryazanov with cinematographer Vadim Alisov, writer Eldar Ryazanov and editor Valeriya Belova.

Get it from Amazon or eBay.

Starring in A Cruel Romance from 1984 is Alisa Freyndlikh, Larisa Guzeeva, Nikita Mikhalkov and Andrey Myagkov, among others.

Details

  • Title: A Cruel Romance
  • Year: 1984
  • Duration: 142 minutes (2h 22m)

A Cruel Romance Crew

The main crew of A Cruel Romance consists of:


A Cruel Romance Cast

The main cast of A Cruel Romance consists of Alisa Freyndlikh as Ogudalova, Larisa Guzeeva as Larisa, Nikita Mikhalkov as Paratov and Andrey Myagkov as Karandyshev.

List of All Cast in A Cruel Romance

The entire cast of A Cruel Romance is listed below, in alphabetical order.

PersonRole
Aleksandr Kuzmichyovreferee
Aleksandr Pankratov-ChyornyyOfficer
Aleksandr PyatkovGavrilo
Aleksey PetrenkoKnurov
Alisa FreyndlikhOgudalova
Andrey MyagkovKarandyshev
Anna FrolovtsevaAnnushka
Borislav BrondukovIvan
Evgeny TsymbalYegor
Georgi BurkovRobinzon
Larisa GuzeevaLarisa
Nikita MikhalkovParatov
Nikolay Smorchkovpriest
Olga VolkovaMilliner
Sergei ArtsybashevGulyayev
Tatyana PankovaYefrosiniya Potapovna
Viktor ProskurinVozhevatov
Yuriy SarantsevCaptain

A Cruel Romance can be purchased from Amazon or eBay.