Afghan Breakdown (1991)

Afghan Breakdown (1991)
"Afghan Breakdown" Poster

War film Afghan Breakdown by director Vladimir Bortko with writers Aleksandr Chervinsky and Mikhail Leshchinsky and editor Mauro Bonanni.

Get it from Amazon or eBay.

Starring in Afghan Breakdown from 1991 is Tatyana Dogileva, among others.

Details

  • Title: Afghan Breakdown
  • Year: 1991
  • Duration: 140 minutes (2h 20m)

Afghan Breakdown Crew

The main crew of Afghan Breakdown consists of:


Afghan Breakdown Cast

The main cast of Afghan Breakdown consists of Tatyana Dogileva as Katya.

List of All Cast in Afghan Breakdown

The entire cast of Afghan Breakdown is listed below, in alphabetical order.

PersonRole
Aleksey SerebryakovArsenyov
Anastasiya Melnikova
Andrey Krasko
Ivan Krasko
Leonid KulaginGeneral
Nikolay Diksergeant
Sergei Isavnin
Tatyana DogilevaKatya
Viktor Bychkov
Wali LatifiDzheluddin
Yuriy KuznetsovShchup

Afghan Breakdown can be purchased from Amazon or eBay.