Moya moryachka (1990)

Moya moryachka (1990)
"Moya moryachka" Poster

Musical and comedy film Moya moryachka by director Anatoly Eyramdzhan with cinematographer Vadim Alisov, writer Anatoly Eyramdzhan and editor Irina Kolotikova.

Get it from Amazon or eBay.

Starring in Moya moryachka from 1990 is Mikhail Derzhavin, Lyudmila Gurchenko and Georgi Martirosyan, among others.

Details

  • Title: Moya moryachka
  • Year: 1990
  • Duration: 80 minutes (1h 20m)

Moya moryachka Crew

The main crew of Moya moryachka consists of:


Moya moryachka Cast

The main cast of Moya moryachka consists of Mikhail Derzhavin as Michael Gudkov, vacationer, Lyudmila Gurchenko as Lyudmila Pashkova, entertainer and Georgi Martirosyan as Suzdalev, famous actor, friend of Lyudmila Pashkova.

List of All Cast in Moya moryachka

The entire cast of Moya moryachka is listed below, in alphabetical order.

PersonRole
Anastasiya NemolyaevaMasha, Kolya's girlfriend
Georgi MartirosyanSuzdalev, famous actor, friend of Lyudmila Pashkova
Lyudmila GurchenkoLyudmila Pashkova, entertainer
Mikhail DerzhavinMichael Gudkov, vacationer

Moya moryachka can be purchased from Amazon or eBay.