The Grandmaster (2013)

The Grandmaster (2013)
"The Grandmaster" Poster

Film The Grandmaster by directors Kar-Wai Wong and Wong Kar-wai with cinematographer Philippe Le Sourd, writers Kar-Wai Wong, Jingzhi Zou, Haofeng Xu and Wong Kar-wai, composers Stefano Lentini, Nathaniel Méchaly and Shigeru Umebayashi and editors William Chang and Hung Poon.

Get it from Amazon or eBay.

Starring in The Grandmaster from 2013 is Tony Chiu-Wai Leung, Cung Le, Qingxiang Wang and Zhao Benshan, among others.

Details

  • Title: The Grandmaster
  • Year: 2013
  • Duration: 122 minutes (2h 2m)

The Grandmaster Crew

The main crew of The Grandmaster consists of:


The Grandmaster Cast

The main cast of The Grandmaster consists of Tony Chiu-Wai Leung as Ip Man, Cung Le as Iron Shoes, Qingxiang Wang as Master Gong Yutian and Zhao Benshan as Ding Lianshan.

List of All Cast in The Grandmaster

The entire cast of The Grandmaster is listed below, in alphabetical order.

PersonRole
Charlie YeungZhang Yongcheng
Chau Yee TsangShorty
Cho Man-KeungCho Man
Cung LeIron Shoes
Elvis TsuiMr. Hung
George WangGong clan elder
Hoi-Pang LoUncle Deng
Hye-Kyo SongZhang Yongcheng
Julian CheungPrimo
Kar-Yung LauMaster Yong
King Shih-ChiehGong clan elder
Lau Ga-YungMaster Yong
Liu XunMaster Rui
Qingxiang WangMaster Gong Yutian
Shenyang XiaoSan Jiang Shui
Shun LauMaster Rui
Siu Ping-lamBrother Ping
Song Hye-kyoZhang Yongcheng
Tony Chiu-Wai LeungIp Man
Woo-Ping YuenChan Wah-shun
Xiaofei ZhouSister San
Yuen Woo-pingChan Wah-shun
Zhang JinMa San
Zhao BenshanDing Lianshan
Ziyi ZhangGong Er

The Grandmaster can be purchased from Amazon or eBay.