Mavka: The Forest Song (2023)

Mavka: The Forest Song (2023)
"Mavka: The Forest Song" Poster

Film Mavka: The Forest Song by directors Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban and Yevheniy Yermak with writers Lesya Ukrainka and Yaroslav Voytseshek and composer Dario Vero.

Get it from Amazon or eBay.

Starring in Mavka: The Forest Song from 2023 is Nataliya Denisenko, Nazar Zadneprovskiy, Artem Pivovarov and Mykhailo Khoma, among others.

Details

  • Title: Mavka: The Forest Song
  • Year: 2023
  • Duration: 99 minutes (1h 39m)

Mavka: The Forest Song Crew

The main crew of Mavka: The Forest Song consists of:


Mavka: The Forest Song Cast

The main cast of Mavka: The Forest Song consists of Nataliya Denisenko as Mavka, Nazar Zadneprovskiy as Lesh, Artem Pivovarov as Lucas and Mykhailo Khoma as Hush.

List of All Cast in Mavka: The Forest Song

The entire cast of Mavka: The Forest Song is listed below, in alphabetical order.

PersonRole
Artem PivovarovLucas
Elena KravetsKylina
Mykhailo KhomaHush
Nataliya DenisenkoMavka
Nataliya SumskayaThe Healer
Nazar ZadneprovskiyLesh
Nina MatviienkoNarrator
Serhiy PrytulaFrol
Yuliya SaninaOndina

Mavka: The Forest Song can be purchased from Amazon or eBay.